Възглавнички header 2017

Амнишуър - Бърз, Достоверен, Неинвазивен тест за пукнат околоплоден мехур

- ТОЧЕН

~99% точен според публикуваните данни

- Oдобрен от FDA имунен тест за ПОМ

- Открива минимални количества амниотична течност

- във вагиналния секрет

- ЧУВСТВИТЕЛЕН

- БЕЗ УПОТРЕБА НА СПЕКУЛУМ

Не е необходимо изследване със спекулум, допълнителни реагенти или друго оборудване

- ОДОБРЕН ОТ FDA, ПРИТЕЖАВА "СЕ" МАРКА

- БЪРЗ

Резултатът може да бъде отчетен за минути

- ЕДИН ТЕСТ

Покрива целия диагностичен спектър – от най-трудните

- случаи (микро руптурите) до потвърдителна диагностика

 

- НОВА ТЕХНОЛОГИЯ

- Моноклонални антитела – изделие от нова генерация, използващо имунохроматографски метод

- ШИРОК ДИАПАЗОН НА УПОТРЕБА

Помощ за клиницистите, като теста може да бъде правен от сестри и акушерки

Как се прилага теста? 

AmniSure е едностъпков имунохроматографски тест. Той открива следи от ПАМГ-1, протеин, откриващ се в амниотичната течност и появяващ се във вагиналния секрет след пукване на околоплодния мехур.

Използват се моноклонални антитела за откриване на протеина.

AmniSure използва широк диапазон от ПАМГ-1 концентрации, които потенциално могат да бъдат открити във вагиналния секрет (от 5 ng/ml до 100 μg/ml). Диагностичната точност на теста му позволява да открие дори минимални количества на пропусната амниотична течност. При интактен околоплоден мехур, тестът нормално не открива ПАМГ-1 поради ниската му фонова концентрация.

Характеристики на теста

Клиничните характеристики на теста AmniSure са определени чрез три проучвания, в които той е сравнен с контрола, клинично диагностицирана посредством комбинация от рутинно използвани нитразин, микроскопска натривка и количествено отчитане. В тези проучвания са включени общо 432 пациентки с гестационна възраст между 11 до 41 седмица, прегледани в различни центрове. Установена посредством рутинни клинични тестове, чувствителността и специфичността на AmniSure е отчетена съответно на 98.9% и 98.1%.

Обща точност: ~ 99% решаваща за навременното и подходящо лечение и за определяне на нуждата от спешна хоспитализация.

Пропуска да се открие пациентка с ПОМ може да доведе до забавяне или невъзможност за предприемане на оздравителни акушерски мерки. Обратно, фалшиво положителна диагноза на ПОМ може да доведе до предприемане на ненужни или ненавременни мерки, като хоспитализация или индукция на раждане.

Точната диагноза на ПОМ обаче остава чест клиничен проблем в акушерството.

Много от използваните днес тестове имат значими ограничения и са до известна степен инвазивни, използващи спекулум при пробовземане.

AmniSure е бърз, неинвазивен тест, който подпомага откриването на ПОМ при бременни жени с белези или симптоми, предполагащи това състояние. Той предлага лесно за интерпретация, точно и навременно дагностициране, което дава възможност на клиницистите да предприемат подходящи мерки за предотвратяване на усложненията.

Тестът AmniSure не изисква преглед със спекулум. Пробата се взема чрез стерилен тампон, който се поставя само 2-3 инча в дълбочина (5-7 cm) във вагината.

Ясен "ДА/НЕ" резултат може да бъде отчетен за минути

/ Съкратена процедура на теста - Проба от вагиналния секрет се взема със стерилен тампон (не е необходим спекулум). Тампонът се промива във флакон, съдържащ разредител и след това се изхвърля. Тест лентата се поставя във флакона и се изважда след появата на две линии. Тест лентата се изважда от флакона и се отчита резултата

НЯМА пукване

Ø Теста е невалиден, повторете

+ пукване на мехура - Диагноза на Преждевременно пукване на околоплодния

мехур (ПОМ)

Често задавани въпроси

Какво е AmniSure и как може да помогне?

AmniSure е бърз тест, който подпомага откриването на Пукнат Околоплоден Мехур (ПОМ) при жени със симптоми и белези показателни за ПОМ. ПОМ повишава риска от инфекция, фетален дистрес, пролапс на пъпната връв, постнатален ендометрит и абрупцио на плацентата. Преждевременно ПОМ може също да доведе до преждевременно раждане. Всички тези последствия повишават вероятността от фетална и майчина заболеваемост и смъртност. AmniSure може да помогне в диагностицирането на ПОМ своевременно и точно, така че да бъдат предприети навременни и подходящи мерки.

При какви условия и кога се препоръчва употребата на AmniSure

Тестът е за употреба само от специалисти по здравни грижи (само по предписание), за да подпомогне в откриването на пукване на околоплодния мехур при бременни жени с белези, симптоми или оплаквания, показателни за това състояние. AmniSure трябва да бъде използван в здравни заведения или от квалифициран персонал (лекари, акушерки) по подобие на проведените клинични проучванията върху продукта. AmniSure може да бъде използван на различни места, от родилни зали и лекарски кабинети до извънболнична помощ и приемни отделения.

Принцип на теста?

Тестът AmniSure ПОМ е едностъпково имунохроматографско изделие. Тестът е основан на употребата на няколко, специално селектирани, моноклонални антитела, които откриват следи от амниотичния протеин ПАМГ-1, които се намира в цервико-вагиналния секрет след пукване на околоплодния мехур. По време на процедурата на теста, ПАМГ-1 от тестваната проба, последователно се свързва към моноклонално антитяло, конюгирано към визуализираща частица и впоследствие към антитела, имобилизирани върху неразтворим носител.

Какво е ПАМГ-1?

Плацентарният алфа микроглобулин-1 е протеин, експресиран от клетките на децидуалната част на плацентата. По време на бременността ПАМГ-1 се секретира в амниотичната течност.

Какво е предимството на ПАМГ-1 пред други антигени?

ПАМГ-1 е избран за маркер на пукване на околоплодния мехур поради изключително ниските фонови нива в цервико-вагиналния секрет при интактен околоплоден мехур.

Колко точни са резултатите от теста?

По данни от публикувани проучвания, точността на теста AmniSure е ~99%.

В клинични проучвания тестът AmniSure показва корелация с клиничната диагноза, получена чрез комбинираната употреба на три рутинно използвани теста – нитразин, микроскопска натривка и количествено отчитане. Лесното изпълнение на теста позволява еднакво точни резултати при употребата му както в акушеро-гинекологочни клиники, така и в приемни кабинети. 

Диагностичната точност на теста AmniSure се основава върху прага на чувствителност, който е определен на ниски нива от 5 ng/ml (докато фоновото ниво в цервико-вагиналния секрет на ПАМГ-1 е само 0.05-0.22 ng/ml).

Може ли проби да бъдат запазвани за последващо тестване?

Когато е възможно, теста AmniSure  трябва да бъде правен веднага след пробовземане. Ако е необходимо обаче, проби могат да бъдат запазвани в хладилник (при +4°C) до шест часа.

Възможен ли е фашив резултат?

В случаи със следи от кръв в пробата тестът функционира правилно. Когато има значително присъствие на кръв върху тампона от пробата, теста може да даде отклонение и употребата му не се препоръчва. При такива случаи трябва да се вземе и тества нова проба без значителни количества кръв. Резултата от теста може да бъде негативен, когато пробата е взета 12 или повече часа след предполагаемото време на спукване (поради възможно „залепване” на пукването или временно запушване на изтичането).

Ще се отразят ли други медицински процедури на резултатите от теста? 

Да. Теста AmniSure не трябва да бъде правен в рамките на 6 часа от премахването на каквито и да е дезинфекционни продукти или медикаменти от вагината.

Как да се съхранява теста AmniSure?

Запечатаният тест AmniSure трябва да бъде съхраняван на сухо място при 40°F до 75°F (+4°C до +24°C). Теста не трябва да бъде замразяван или използван след изтичане на срока на годност отбелязан на опаковката на продукта. Тестът AmniSure трябва да бъде използван в рамките на 6 часа след отваряне на опаковката и компоненти на теста не трябва да бъдат употребявани повторно.

 

Форма за коментари:

Вашето име:
E-mail адрес:
Вашият коментар:

Акцент

Не бъдете любезни, бъдете искрени

Не бъдете любезни, бъдете искрени

„Общувайте с другите, но останете себе си”, съветва белгийският психотерапевт Тома д’Ансамбур чрез своя...
Направете дигиталния свят по-безопасен за децата увеличавайки достъпа им

Направете дигиталния свят по-безопасен за...

Ню Йорк, София 14 декември 2017 г. – Въпреки масовото онлайн присъствие на децата - 1 от 3 интернет потребители по...
Коледен базар в подкрепа на недонсоените деца

Коледен базар в подкрепа на недонсоените...

Вече шеста година Фондация „Нашите недоносени деца“ организира благотворителен Коледен базар „Подари...

ул. Кожух планина 3Г
София, 1421

ina.konsulova
@bebok.eu

 

© 2008   Проект на WDG   Уеб дизайн и разработка: