Header тениски

Партишуър -тест за опредляне на времето до раждане (ВДР)

Време до раждане (ВДР) тест

-          МНОГО ВИСОКА ПОЗИТИВНА ПРЕДИКТИВНА СТОЙНОСТ

-          ОТЛИЧНА НЕГАТИВНА ПРЕДИКТИВНА СТОЙНОСТ

-          ДОСТОВЕРЕН РЕЗУЛТАТ ЗА МИНУТИ

-          ПРИЛОЖЕНИЕ В ШИРОК ГЕСТАЦИОНЕН ПЕРИОД

-          БЕЗ ИЛИ С УПОТРЕБА НА СПЕКУЛУМ

Диагностичната нужда

Въпреки представянето на нови диагностични технологии, използваните понастоящем тестове имат изключително слаби предиктивни стойности за предстоящо раждане.

Чрез точно откриване на пациентки с риск от раждане в рамките на седмица от изследването, клиницистите могат да извършат оздравителни интервенции като например прилагането на кортикостероиди. 

Антенаталното прилагане на кортикостероиди на пациентки със съмнение за преждевременно раждане, които раждат в рамките на 7 дни от изследването, е показало намаляване на коморбидността свързана с преждевременното раждане. 

По-малко от 1 на 10 жени, клинично диагностицирани за преждевременно раждане, реално раждат в рамките на 7 дни от изследването.

Откривайте с увереност пациентките с риск от раждане и пациентките, които можете да освободите от наблюдение.

Време ли е? Клиничното предизвикателство

Причината за преждевременното раждане често е неизвестна. Преждевременното раждане е водеща причина за перинатална заболеваемост и смъртност в развитите страни.

Честотата на преждевременните раждания се повишава в най-развитите страни.

Точното идентифициране на пациентки в риск и тези извън риск от преждевременно раждане е върхово клинично предизвикателство в акушерството.

Решението

PartoSure ВДР тест е бърз тест, който подпомага в предвиждането на оставащото време до раждане. Тестът е предназначен за пациентки с оплаквания между 20 и 36 гестационна седмица с:

  • Белези и симптоми или усложнения, предполагащи преждевременно раждане
  • Клинично интактен околоплоден мехур
  • Високата Позитивна предиктивна стойност (ППС)

Отличната Негативна предиктивна стойност (НПС) на PartoSure ВДР тест позволява на клиницистите по-уверено да изключат възможността от раждане в следващите 7 до 14 дни, избягвайки по този начин ненужни интервенции или приема в болница. По-малко от 1 на 10 жени, клинично диагностицирани за преждевременно раждане, реално раждат в рамките на 7 дни от изследването.

Откривайте с увереност пациентките с риск от раждане и пациентките, които можете да освободите от наблюдение.

Механизъм на действие

Тестът PartoSure ВДР открива плацентарен алфа-микроглобулин-1 (ПАМГ-1) протеин, който се намира в много малки концентрации в нормалния влагалищен секрет. Скорошни клинични проучвания показаха силна корелация между позитивния ПАМГ-1 тест и предстоящо раждане при пациентки с признаци на преждевременно раждане и клинично интактен околоплоден мехур.

Характеристики

В предвиждането на преждевременно раждане при пациентки със съмнение за преждевременно раждане, трансвагиналната ехография (ТВУ) и измерване на ендоцервикалната дължина (ЦД) превъзхождат мануалния преглед в предвиждането на преждевременното раждане.

Но при ТВУ има субективно отчитане на критичната цервикална дължина, както и слаба ППС.

Тестът PartoSure ВДР демонстрира последователно висока НПС и ППС при пациентки, застрашени от преждевременно раждане, и клинично интактен мехур.

Стъпки на процедурата:

  • Вземете проба от вагиналния секрет със стерилен тампон (не е необходим спекулум).
  • Поставете тампона с пробата в приложения контейнер. Изхвърлете тампона.
  • Поставете тест лентата в контейнера и я извадете ако се появят 2 линии или точно след 5 минути.
  • Извадете тест лентата от контейнера и отчетете резултата.

Често задавани въпроси

Кога се препоръчва употребата на теста PartoSure ВДР?

Тестът установява риска от преждевременно раждане в рамките на 7 до 14 дни при жени със симптоми на преждевременно раждане и с клинично интактен мехур.

Как действа теста?

Тестът PartoSure ВДР е качествен имуно-хроматографски метод, който открива плацентарен алфа-микроглобулин-1 (ПАМГ-1). ПАМГ-1 е гликопротеин, синтезиран от децидуата. В нормалния вагинален секрет има много малки концентрации на ПАМГ-1 преди започването на раждане. Когато предстои раждане, промяна в хориоамниотичните мембрани позволява следи от ПАМГ-1 да преминат през тях. Когато ПАМГ-1 е наличен в проба от пациентката, тестът ще отчете две линии, показващи позитивен резултат. Ако не е наличен ПАМГ-1, тестът ще отчете само една линия (контролата), показвайки негативен резултат и потвърждавайки, че теста е направен правилно.

Колко точни са резултатите?

Тестът PartoSure ВДР е оптимизиран да идентифицира точно пациентки с най-голям риск от преждевременно раждане, както и пациентки, които могат да бъдат освободени от наблюдение. Той показва едновременно високи НПС и ППС за раждане в рамките на 7 до 14 дни. Както и при други тестове, резултатите от теста Par toSure ВДР зависят от качеството на взетата проба. Вземете пробата преди поставянето на лубриканти, дезинфектанти или медикаменти във вагината. Моля, обърнете се към ръководството за употреба за повече информация.

Форма за коментари:

Вашето име:
E-mail адрес:
Вашият коментар:

Акцент

Не бъдете любезни, бъдете искрени

Не бъдете любезни, бъдете искрени

„Общувайте с другите, но останете себе си”, съветва белгийският психотерапевт Тома д’Ансамбур чрез своя...
Направете дигиталния свят по-безопасен за децата увеличавайки достъпа им

Направете дигиталния свят по-безопасен за...

Ню Йорк, София 14 декември 2017 г. – Въпреки масовото онлайн присъствие на децата - 1 от 3 интернет потребители по...
Коледен базар в подкрепа на недонсоените деца

Коледен базар в подкрепа на недонсоените...

Вече шеста година Фондация „Нашите недоносени деца“ организира благотворителен Коледен базар „Подари...

ул. Кожух планина 3Г
София, 1421

ina.konsulova
@bebok.eu

 

© 2008   Проект на WDG   Уеб дизайн и разработка: