http://www.bebok.eu/article/2157

Кога и как децата започват да лъжат и защо в това има и нещо хубаво

Моментът, в който детето изрече първата си лъжа… Обикновено тя е съшита с бели конци и разконспирирана на мига, а цялата ситуация е по-скоро смешна, отколкото притеснителна. И все пак, повечето родителите изпитват силен смут от породилото се у детето им желание да ги заблуди, подведе и манипулира. Разбира се, тези чувства са повече от нормални за всеки родител, който има намерението да вмени на наследниците си общоприетите норми за морал и своите собствени духовни ценности. Но в първите опити за слъгване от страна на децата има и нещо хубаво – те свидетелстват за преминаване на следващо и много важно ниво в тяхното когнитивно развитие.

Когато децата започнат да лъжат, това означава, че те разбират различията във вярванията на хората. Тоест – някой вярва или може да бъде убеден да вярва в нещо различно от това, в което вярвам аз. Те разбира, че това, в какво хората вярват, не отразява непременно действителността, а може да варира според техните лични преживявания и натрупан опит.

Подобно комплексно и проникновено разбиране за това как работи човешкото съзнание е продукт на един доста дълъг и сложен развитиен процес. До около четиригодишна възраст децата имат доста по-простичко разбиране за това как работи човешкото съзнание. Те най-често смятат, че всички споделят едни и същи вярвания, както и че тези вярвания са директно отражение на всичко, което се случва в действителността. Тъй като очакват съзнанието на хората да съдържа директни „копия“ на реалността, децата под тази възраст дори не правят опити да мамят. По същата причина играта на криеница с тригодишно дете на практика е невъзможна – на тази възраст децата с радост и огромно въодушевление издават точното място, на което смятат да се скрият.

Въпреки че лъжата не е нещо, което трябва да бъде адмирирано и поощрявано, тя е явен признак за придобиването на ново, важно умение, свързано с разбирането на детето за това как работи човешкото съзнание. А това разбиране е в пряка връзка със способността на детето да комуникира по-ефективно, да развива по-добри и пълноценни отношения с другите, да измисля и участва в по-сложни и колаборативни ролеви игри.

Марджъри Роудс – професор по психология в Нюйоркския университет – дава два примера от личния си опит като родител. В първия тя споделя каква е била първата лъжа, изречена от четиригодишното й дете: „Мамо, облякох си дрехите и съм готов за детска градина“, докато всъщност е излязло от вкъщи по пижама, за да се покатери на близкото дърво. Мотивите на детето са меко казано прозрачни – то е искало да излезе и да играе, но не и да положи усилието да се облече. Затова се е опитало да накара майка си да мисли, че е направило това, което се очаква от него.

Вторият пример обаче илюстрира положителната страна на придобитите нови когнитивни умения, позволяващи на детето да лъже. Виждайки, че майка му се суети вкъщи, търсейки нещо, детето се обръща към нея и й казва: „Ако търсиш телефона си, мамо, той е в чекмеджето при перките на миксера“. Детето е видяло как по-малкото му братче оставя телефона на майка им в шкафа по-рано същата сутрин. То правилно се е досетило, че майка му би могла да търси именно телефона си и да не се сети да погледне в чекмеджето, тъй като това не е обичайното място, на което го оставя. Така то съобразява, че знае важна информация, която може да бъде от полза. „Така същите умения, които му позволяват да излъже, правят от детето надежден социален партньор“, обяснява Марджъри Роудс.

Освен разбирането за това как работи човешкото съзнание, много други фактори са намесват при избора на човек, в случая на малкото дете, дали да излъже. Те включват разбирането за това кое е правилно и кое не (морал), изпълнителните функции на мозъка и начина, по който се възприема всяка отделна ситуация според натрупания до момент опит. Дори след като започнат да лъжат, децата имат много за учене относно измамата и социалната интеракция. Да съумееш да отгатнеш какво си мисли другия и да знаеш какво да кажеш или направиш, за да въздействаш върху начина, по който формира мисленето си, е в основата на измамата, но също така на ефективната комуникация и социалните взаимодействия.

Форма за коментари:

Вашето име:
E-mail адрес:
Вашият коментар:

Акцент

Как да научите детето си да е самостоятелно

Как да научите детето си да е самостоятелно

Ако имате практиката да визуализирате непосредствените си планове и цели за деня, използвайки органайзер или...
Страхотна идея за бизнес за бременни и майки

Страхотна идея за бизнес за бременни и майки

Цели девет месеца сте се лишавали от нещо любимо, било то храна или напитка, и когато най-после този период...
Парти за разкриване пола на бебето – най-новият ритуал за очакващи родители

Парти за разкриване пола на бебето –...

Въпрос на време е да бъдете поканени на подобно парти, след като вече и у нас придоби широка популярност т.нар. Baby...

ул. Кожух планина 3Г
София, 1421

ina.konsulova
@bebok.eu

 

© 2008   Проект на WDG   Уеб дизайн и разработка: