Възглавнички header 2017

Отглеждани от самотна майка – минуси и плюсове от гледна точка на децата

Ново проучване хвърля по-различна светлина върху профила на семействата, в които децата се отглеждат от самотни майки. Преобладаващото схващане, почиващо и на проучвания, правени в миналото, но преди всичко на стереотипи, е, че животът в домакинства, в които майките сами отглеждат децата си, може да бъде стресово за децата и като цяло да окаже негативно влияние върху поведението им. Оказва се, че това не е така – нещо повече, би могло да бъде точно обратното.

В новото изследване, което е обект на публикация на Европейската асоциация за човешка репродукция и ембрионология (European Society of Human Reproduction and Embryology), е изведено заключението, че децата, отгледани от самотни майки, не са по-уязвими и предразположени към трудности в живота си като възрастни индивиди от тези, отгледани от семейство с майка и баща, и по-конкретно „по отношение на връзката родител-дете и развитие на детето“.

Проучването анализира до каква степен отглеждането от самотна майка, която е такава по собствено решение, оказва специфично въздействие върху децата й, съпоставено с децата, отгледани в традиционни семейства с двама хетеросексуални родители. И в разрез с ширещата се нагласа, която по правило е безмилостно жестока към майките, избрали да отглеждат децата си сами, резултатите доказват, че децата в двата типа семейства всъщност не се различават помежду си.

Учените от Университета в Амстердам са привлекли за целите си 69 „самотни майки по собствен избор“, които съзнателно са решили да отглеждат децата си сами, и 59 майки, които отглеждат децата си в традиционна семейна среда от двама хетеросексуални партньори. Децата на участничките от двете групи са на възраст между 18 месеца и 6 години. Въпросите в анкетата с майките са били разделени в три основни области: отношения родител-дете, социален кръг от хора, подкрепящи майката, и благосъстояние на децата.

„Децата и в двата типа семейства се развиват добре от гледна точка на благополучието им“, коментира Матилда Бревайс от екипа на изследователите от Университета в Амстердам, осъществил проучването. „Самотните майки, които са такива по собствен избор, се облагодетелстват от един добър социален кръг от подкрепящи ги близки и познати и това е фактор, който трябва да се отчита и препоръчва на жените, които желаят и обмислят да отглеждат децата си без партньор“.

Независимо от мотивите за решението им и метода, по който са избрали да станат майки – чрез осиновяване или чрез методи за борба с фертилитета – за тези жени е важно да имат до себе си един „солиден социален кръг“, който може да включва братя и сестри, родители, приятели, преподаватели, семейни лекари, консултанти и съседи.

Важно е да се направи разграничение между самотните майки, които са такива, защото са взели осъзнато, автономно решение да бъдат такива, и жените, които отглеждат децата си сами, след като са преминали през тежък развод или са се разделили с бащата на детето.

„Не отсъствието на баща е оказва негативно влияние върху децата, а проблемите във връзката родител-дете“, изтъква Бревайс. Така например справянето с домакинството на майка, която не е планирала да отглежда децата си сама, може да бъде доста трудно – както във финансово отношение, така и организационно – което би могло да окаже негативно въздействие върху психиката и поведението на детето, казва се в анализите на LIVESTRONG.

Същевременно не могат да бъдат пренебрегнати някои позитивни ефекти върху децата, отглеждани от един родител, като например изграждането на по-голяма привързаност, по-ранно научаване да поемат отговорност и да участват в разпределението на семейните задължения.

Дали и до каква степен семейната среда ще окаже определено въздействие върху растящото дете зависи преди всичко от динамиката в нея, обобщават специалистите. Отглеждани от самотна майка или от двама родители, за възпитанието на детето няма универсална формула, правилен и грешен начин.

Форма за коментари:

Вашето име:
E-mail адрес:
Вашият коментар:

Акцент

Как да научите детето си да е самостоятелно

Как да научите детето си да е самостоятелно

Ако имате практиката да визуализирате непосредствените си планове и цели за деня, използвайки органайзер или...
Страхотна идея за бизнес за бременни и майки

Страхотна идея за бизнес за бременни и майки

Цели девет месеца сте се лишавали от нещо любимо, било то храна или напитка, и когато най-после този период...
Парти за разкриване пола на бебето – най-новият ритуал за очакващи родители

Парти за разкриване пола на бебето –...

Въпрос на време е да бъдете поканени на подобно парти, след като вече и у нас придоби широка популярност т.нар. Baby...

ул. Кожух планина 3Г
София, 1421

ina.konsulova
@bebok.eu

 

© 2008   Проект на WDG   Уеб дизайн и разработка: