Header тениски
 

За контакти и общи условия

ул. Кожух планина 3 вх Г

1421, София

Ина Консулова

ina.konsulova@bebok.eu

тел. 0899 915 924

Общи условия за ползване на сайта bebok.eu

Съдържанието в сайта bebok.eu е предназначено изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информацията и материалите от сайта. Достъпът до тези материали, информация и услуги е безплатен.

Използването и достъпът до bebok.eu и неговото съдържание трябва да се извършва и възприема в съответствие със законите на Република България. Всяко неправомерно действие ще бъде предавано на съответните власти.

Потребителят няма право да използва информация от bebok.eu, ако тя ще се използва за неправомерни и неетични цели.

Авторски права

Текстове, снимки, видео, коментари и другите материали в сайта bebok.eu принадлежат на техните автори. С публикуването на материали в bebok.eu авторите предоставят правото да ги публикуваме изцяло или отчасти във всички наши издания във всякакъв формат - цифров или физически.

Материалите от този сайт се предоставят каквито са, без каквато и да е гаранция, в това число гаранция за продаваемост или пригодност за определени цели или за ненарушаване на право на интелектуална собственост на подписалите ги автори. Bebok.eu не гарантира точността и пълнотата на материалите и услугите на сайта.

Използването на цитати или умалени изображения е разрешено при условие, че е изрично упоменато авторът (авторите и редакторите) на материала, а когато публикацията е в цифров вид - да се постави линк към страницата източник в bebok.eu

Отговорности

Екипът на сайта Bebok.eu не носи отговорност за каквито и да е щети, причинени от наши или чужди публикации, съдържащи невярна, непълна или неточна информация. В това число - нанесени морални щети на хората, обект на критики и обиди от потребителите.

Коментарите, мненията и публикациите на посетителите принадлежат на техните автори! Екипът на bebok.eu не носи отговорност за тяхната истинност и коректност.

Общи условия, касаещи пазаруването на продукти, предлагани от сайта

 

 

Вашето име:
E-mail адрес:
Относно:
Вашият коментар:

Акцент

Топ 10 на държавите с най-добри социални условия за майчинство и бащинство

Топ 10 на държавите с най-добри социални...

Ако бихте избирали държавата, в която да се установите, според това къде бихте имали право на дългосрочно...
Акушерка хвана бебето си със собствените си ръце и стана сензация в Китай

Акушерка хвана бебето си със собствените...

Когато раждането протича гладко и без усложнения, респективно необходимост от интервенции и/или анестезия, за...
Вижте как малките калпазани правят майките си на

Вижте как малките калпазани правят майките...

Дори родителството да ви предстои, няма как да не сте ставали свидетели на ситуации, например в парка или на...

ул. Кожух планина 3Г
София, 1421

ina.konsulova
@bebok.eu

 

http://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=display&c=19&mc=imp&pli=20840592&PluID=0&ord=[timestamp]&rtu=-1

© 2008   Проект на WDG   Уеб дизайн и разработка: