http://www.bebok.eu/article/2157
 

За контакти и общи условия

ул. Кожух планина 3 вх Г

1421, София

Ина Консулова

ina.konsulova@bebok.eu

тел. 0899 915 924

Общи условия за ползване на сайта bebok.eu

Съдържанието в сайта bebok.eu е предназначено изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информацията и материалите от сайта. Достъпът до тези материали, информация и услуги е безплатен.

Използването и достъпът до bebok.eu и неговото съдържание трябва да се извършва и възприема в съответствие със законите на Република България. Всяко неправомерно действие ще бъде предавано на съответните власти.

Потребителят няма право да използва информация от bebok.eu, ако тя ще се използва за неправомерни и неетични цели.

Авторски права

Текстове, снимки, видео, коментари и другите материали в сайта bebok.eu принадлежат на техните автори. С публикуването на материали в bebok.eu авторите предоставят правото да ги публикуваме изцяло или отчасти във всички наши издания във всякакъв формат - цифров или физически.

Материалите от този сайт се предоставят каквито са, без каквато и да е гаранция, в това число гаранция за продаваемост или пригодност за определени цели или за ненарушаване на право на интелектуална собственост на подписалите ги автори. Bebok.eu не гарантира точността и пълнотата на материалите и услугите на сайта.

Използването на цитати или умалени изображения е разрешено при условие, че е изрично упоменато авторът (авторите и редакторите) на материала, а когато публикацията е в цифров вид - да се постави линк към страницата източник в bebok.eu

Отговорности

Екипът на сайта Bebok.eu не носи отговорност за каквито и да е щети, причинени от наши или чужди публикации, съдържащи невярна, непълна или неточна информация. В това число - нанесени морални щети на хората, обект на критики и обиди от потребителите.

Коментарите, мненията и публикациите на посетителите принадлежат на техните автори! Екипът на bebok.eu не носи отговорност за тяхната истинност и коректност.

Общи условия, касаещи пазаруването на продукти, предлагани от сайта

 

 

Вашето име:
E-mail адрес:
Относно:
Вашият коментар:

Акцент

КУПЕНА в Карлово бе открита

КУПЕНА в Карлово бе открита

Инициативата „Активна събота“, част от съвместната кампания “Wake Your Body” на Coca-Cola и сдружение „BG Бъди активен”,...
Летните оферти са тук!  Възползвай се: ДВА месеца - 79 лв!

Летните оферти са тук! Възползвай се: ДВА...

Летните оферти са тук! Възползвай се: ДВА месеца - 79 лв!
KAEDRA печеливши от игра 2

KAEDRA печеливши от игра 2

На 11.07.2017 Bebok.eu съвместно с KAEDRA стартирахме съвместна игра, която за съжаление приключи, но дойде време да обявим...

ул. Кожух планина 3Г
София, 1421

ina.konsulova
@bebok.eu

 

http://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=display&c=19&mc=imp&pli=20840592&PluID=0&ord=[timestamp]&rtu=-1

© 2008   Проект на WDG   Уеб дизайн и разработка: